ZAŁOŻENIE P.S.A.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu skorzystania z doradztwa przed rejestracją oraz pomocy w jej przeprowadzeniu.

PROSTOTA

Stosunkowo prosta rejestracja P.S.A., funkcjonowanie, likwidacja oraz obrót akcjami.

ochrona

Odpowiedzialność wspólników ograniczona do wysokości wniesionych wkładów.

elastyczność

Swoboda w zakresie gromadzenia kapitału i powoływania organów.

oszczędność

Kapitał zakładowy w wysokości 1 zł, uproszczone i tańsze procedury.

NASZA
PROPOZYCJA

Oferujemy pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej i świadczeniu usług na rzecz tego rodzaju działalności. Udzielamy porad na temat funkcjonowania tej nowej formy prawnej oraz dopełniamy wszystkich formalności związanych z jej tworzeniem i dalszym prosperowaniem.

REJESTRACJA P.S.A.

REJESTRACJA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Służymy radą na każdym etapie powoływania nowego podmiotu. Jesteśmy do pełnej dyspozycji klienta od momentu podjęcia decyzji o rejestracji, aż do jej zamknięcia. Zajmujemy się sporządzaniem umowy P.S.A. oraz przygotowaniem i złożeniem wszystkich wymaganych wniosków i dokumentów. do odpowiednich instytucji i rejestrów.

OBSŁUGA P.S.A.

OBSŁUGA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Na życzenie klienta, po zakończeniu procedury rejestracji, możemy przejąć wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem księgowości nowo założonej spółki. Oferujemy szerokie spektrum usług obejmujących obsługę księgową, kadrową, reprezentowanie podmiotu w urzędach i w czasie prowadzonych postępowań, a także wprowadzanie i zgłaszanie zmian do KRS.

CO ZAPEWNIAMY

REJESTRACJA P.S.A. W 24H

Zoptymalizowanie czasu przeprowadzenia procedury do zaledwie jednej doby.

WSPÓŁPRACA ONLINE

Możliwość podjęcia współpracy przez internet, bez komiczności fizycznego spotkania.

PORADY I OBJAŚNIENIA

Konsultacje i szkolenie z zakresu funkcjonowania i istoty Prostej Spółki Akcyjnej.

KOMPLEKSOWA POMOC

Przejęcie wszystkich formalności związanych z rejestracją, w tym zgłoszenie do KRS, US, GUS.

ISTOTA P. S. A.

Prosta Spółka Akcyjna to jednostka, która ma za zadanie połączyć zalety spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. P.S.A. cechuje się z jednej strony brakiem nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem, a z drugiej strony nowoczesnym mechanizmem ochrony wierzycieli spółki. Dodatkowym atutem jest uniwersalny charakter, dlatego skorzystać z niej mogą inwestorzy planujący podjęcie działalności w jakiejkolwiek branży, która nie jest ograniczona zgodnie z przepisami ustaw. P.S.A. została stworzona aby ułatwić podejmowanie i prowadzenie jednostki w formie spółki kapitałowej dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć.

REJESTRACJA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Umowa spółki

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu założenia prostej spółki akcyjnej jest zawarcie jej umowy. Umowa może mieć formę aktu notarialnego lub zostać sporządzona na bazie gotowego wzorca, jeśli żaden z wkładów nie jest prawem zbywalnym. Opierając się na gotowym wzorcu musimy pamiętać o konieczności podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

POWOŁANIE ORGANÓW PSA

Aby spółka mogła rozpocząć aktywną działalność należy powołać organy. Właściciele prostej spółki akcyjnej mogą zdecydować czy powołają wyłącznie zarząd, radę nadzorczą i zarząd czy może rade dyrektorów.

wpis do rejestru krs

Ostatnim krokiem, jaki należy podjąć aby rejestracja prostej spółki akcyjnej zakończyła się sukcesem jest złożenie wniosku o wpis do KRS wraz ze wszystkimi załącznikami. W zależności od rodzaju umowy spółki, wniosek składa się przez system s24 lub PRS. Nie ma możliwości skorzystania z tradycyjnej ścieżki, opierającej się o wnioski w formie tradycyjnej.

NASZA pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjneJ

Oferujemy kompleksową pomoc na każdym etapie przeprowadzania procedury. Zajmujemy się zarówno udzielaniem porad, sporządzaniem umowy spółki jak i wypełnianiem i składaniem formularzy niezbędnych do założenia prostej spółki akcyjnej.