Prosta Spółka Akcyjna

Czy w P.S.A. zawsze występuje ZUS?

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo obciążające dla firmowego budżetu są składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każda osoba planująca rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej szuka takiej formy na jej prowadzenie, aby w jak największym stopniu zoptymalizować koszty prowadzenia.

Właśnie dlatego bardzo często zostajemy przez Państwa zapytani o to czy każdorazowo prowadząc Prostą Spółkę Akcyjną trzeba liczyć się z obowiązkowymi składkami ZUS. Poniżej odpowiadamy na to pytanie.

W omawianym przypadku Prostej Spółki Akcyjnej sytuacja akcjonariuszy odnośnie płacenia składek ZUS wydaje się korzystna, ponieważ jak się okazuje – nie zawsze występuje w niej obowiązek ZUS.

Jeśli w prowadzonej Prostej Spółce Akcyjnej występować będzie tylko jeden akcjonariusz, on także nie będzie zobowiązany do uiszczania składek ZUS. Rozwiązanie to nie nakłada obowiązku płacenia składek ZUS w przypadku, kiedy Prosta Spółka Akcyjna jest tworzona przez jednego akcjonariusza – jest to zupełna różnica w porównaniu do spółki z o.o.. Każdy akcjonariusz w Prostej Spółce Akcyjnej jest zwolniony z obowiązkowego płacenia składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.

UWAGA!
Należy mieć na uwadze, iż obowiązek opłacania wcześniej wymienionych składek może się pojawić w sytuacji, kiedy wspólnik zostanie zatrudniony w spółce na umowie o pracę, bądź umowie cywilnoprawnej.

WAŻNY WYJĄTEK!
Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od opisywanej wcześniej sytuacji. Otóż jeśli wkład akcjonariusza do spółki będzie miał postać świadczenia pracy, bądź usługi – wówczas akcjonariusz będzie zobowiązany do uiszczania składek do ZUS.