Prosta Spółka Akcyjna

Główne założenia prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna ma być nowym rozwiązaniem przeznaczonym szczególnie dla startupów. Do tej pory założyciele startupów muszą mierzyć się z wysokimi wymogami finansowymi, Problemem okazuje się również pozyskanie nowego kapitału na realizację zamierzonych celów oraz procedura likwidacji podmiotu.

Z tego powodu od 2021 roku ma zacząć obowiązywać nowa forma spółki, której głównymi założeniami mają być uproszczone procedury zarówno od strony rejestracji, jak również funkcjonowania podmiotu na rynku oraz likwidacji spółki.

Główne założenia prostej spółki akcyjnej:
1. Szybka i prosta procedura rejestracji spółki (możliwość wykorzystania elektronicznego systemu rejestracji)
2. Minimalne wymogi kapitałowe dla osób zakładających spółkę (kapitał w wysokości 1 zł)
3. Możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki
4. Prosta procedura likwidacji spółki

Warto zaznaczyć, że coraz częściej mówi się o tym, że prosta spółka akcyjna stanie się znaczną konkurencją dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.