Prosta Spółka Akcyjna

Księgowość w Prostej Spółce Akcyjnej

Aby księgowość Prostej Spółki Akcyjnej była prowadzona zgodnie z przepisami prawa, konieczne jest aby miała postać ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości). Jak się okazuje, podmioty nie zawsze mają wybór pomiędzy pełną, a uproszczoną formą księgowości. Tak właśnie jest w tym przypadku – na PSA nałożono obowiązkową pełną księgowość (niezależnie od tego, jaki osiąga dochód.

Na czym polega prowadzenie pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości zobowiązuje przedsiębiorców do prowadzenia obszernej dokumentacji księgowej, tj. dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i pomocniczej, zestawienia aktywów i pasywów itp. Niezbędne jest również sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i przesyłania go do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pełna księgowość – wada czy zaleta?

Mimo tego, iż dla wielu potencjalnych przedsiębiorców na pierwszy rzut oka prowadzenie pełnej księgowości wydaje się być kwestią bardzo problematyczną, z czasem większość przekonuje się o tym, że w rzeczywistości jest to duża zaleta. Chociaż w dalszym ciągu jej przeciwników nie brakuje. Często wiążę się to z tym, że znaczna część Prostych Spółek Akcyjnych jest zmuszona podjąć współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym, co dodatkowo generuje kolejne koszty. Z drugiej jednak strony opcja ta pozwala skupić się na celach i rozwoju prowadzonej firmy.

Chcąc podsumować wpływ pełnej księgowości na funkcjonowanie Prostej Spółki Akcyjnej, śmiało możemy napisać, że:
– umożliwia pełną kontrolę nad sytuacją finansową firmy,
– umożliwia sprawne przeprowadzanie analiz odnośnie przeprowadzanych transakcji,
– daje wyraźny obraz każdej przeprowadzonej w firmie operacji,
– pozwala efektywniej planować inwestycje.

Prowadzenie pełnej księgowości online

Dodatkowym plusem obowiązkowego prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość prowadzenia jej przez Internet. Jest to olbrzymia optymalizacja kosztów, jak również znaczne usprawnienie przeprowadzania procesów księgowych. Kolejnym niezwykle istotnym plusem jest dostęp do wszystkich danych księgowych jednostki o każdej porze i w każdym miejscu z dostępem do Internetu.