Prosta Spółka Akcyjna

Ochrona wierzycieli w prostej spółce akcyjnej

Znacznie uproszczenie procedur w zakresie zawiązania oraz prowadzenia prostej spółki akcyjnej sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców jest zainteresowana tą formą prawną. Niestety termin wejścia w życie nowego typu spółki ciągle zostaje odsunięty. Warto już teraz poznać zasady funkcjonowania P.S.A.

W dzisiejszym artykule omówimy temat jakim jest „Ochrona wierzycieli w prostej spółce akcyjnej”.

W nowym typie spółki wprowadzono rozwiązania w zakresie ochrony wierzycieli, które wzbudzają zainteresowanie przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 30015 § 5 KSH wypłata na rzecz akcjonariuszy nie może spowodować sytuacji, w której spółka traci zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty. 

Przepisy zobowiązują również podmiot do tego, aby co najmniej 8% zysku zostało przeznaczone na oszczędności spółki w przypadku jej problemów finansowych.

Zaproponowane rozwiązania mają na celu pomóc podmiotowi przed utratą wypłacalności oraz ochronić wierzycieli.