Prosta Spółka Akcyjna

Popularność prostej spółki akcyjnej w 2021 roku

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2021 roku zarejestrowano 56 298 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jaki procent w tych podmiotach ma prosta spółka akcyjna? Czy jej popularność była tak duża jak oczekiwano po wprowadzeniu?

Prosta spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych. Jej minimalny kapitał na start wynosi 1 zł. Dodatkowo akcje można objąć za pracę lub świadczone usługi.

Prosta spółka akcyjna charakteryzuje się uproszczonymi procedurami rejestracji, prowadzenia a także likwidacji podmiotu. Z tego powodu jej wprowadzenie miało wiązać się ze wzrostem popularności tej formy prawnej oraz zwiększeniem liczby założonych firm.

Czy przedsiębiorcy byli zachęceni zasadami prostej spółki akcyjnej? Ile powstało PSA w 2021 roku?

Liczba zarejestrowanych prostych spółek akcyjnych w 2021 roku wynosi 395.