Prosta Spółka Akcyjna

Pożyczka dla Prostej Spółki Akcyjnej

Dofinansowanie po rejestracji prostej spółki akcyjnej

Podczas prowadzenia działalności zdarzają się problemy finansowe lub przeciwnie, nadarzy się okazja na dużą, dobrze rokującą inwestycje i potrzebna jest szybka pomoc finansowa. Sposobów dofinansowania spółek jest kilka, jednak najczęściej stosowany, to udzielenie pożyczki przez wspólnika czy akcjonariusza. Takie rozwiązanie będzie można też stosować w Prostej Spółce Akcyjnej.

Udzielenie pożyczki zarówno oprocentowanej, jak i nieoprocentowanej wymaga sporządzenia pisemnej umowy.

KWOTA PRZYCHODU I KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Warto zaznaczyć, że sama kwota pożyczki nie stanowi przychodu spółki, ani kosztu uzyskania przychodu dla akcjonariusza. Odsetki od takiej pożyczki natomiast stanowią już koszty uzyskania przychodu spółki, jednak istnieją wyjątki, jeżeli pożyczkodawcą jest:
– wspólnik, który posiada min. 25 % udziałów tej spółki (bezpośrednio lub pośrednio),
– kilku wspólników, którzy posiadają łącznie min. 25 % udziałów tej spółki (bezpośrednio lub pośrednio),
– inna spółka, a ten sam wspólnik posiada min. 25 % udziałów (bezpośrednio lub pośrednio) w obu tych podmiotach.

Odsetki z oprocentowanej pożyczki będą stanowiły przychód dla akcjonariusza.

PODATEK VAT

Pożyczki udzielane przez wspólnika są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli pożyczkodawca jest podatnikiem VAT wówczas jest obowiązek podatkowy i rozliczenie podatku VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług, ale może on jednocześnie skorzystać z przysługującego mu zwolnienia. Pożyczkodawca będzie musiał tylko wykazać tą czynność w deklaracji VAT.

PODATEK PCC
Pożyczki udzielane przez akcjonariuszy spółce zwolnione są z płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).