Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna korzystna na tle założeń Polskiego ładu?

Coraz więcej firm działających w branży technologicznej szuka rozwiązań pozwalających ograniczyć koszty oraz skutki założeń Nowego Polskiego Ładu. Jednym z nich może być wykorzystanie nowego modelu spółki kapitałowej wprowadzonej w lipcu 2021 roku – prostej spółki akcyjnej. W jaki sposób prowadzić prostą spółkę akcyjną, aby ograniczyć skutki rozwiązań wdrażanych w ramach Nowego Ładu?

Jedną z charakterystycznych cech prostej spółki akcyjnej jest fakt, że formalności związane z rejestracją oraz prowadzeniem zostały ograniczone do minimum. Minimalny kapitał na poziomie 1 zł, możliwość rejestracji firmy w S24, a także możliwość otrzymania akcji w zamian za know-how lub świadczenie usług na rzecz spółki sprawiają, że coraz większa grupa osób planują otworzyć PSA.

Nowy rodzaj spółki kapitałowej kierowany jest głównie do start-upów oraz firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami.

A Nowy Ład?
Prosta spółka akcyjna pozwala uniknąć negatywnych skutków w zakresie podatku dochodowego, wprowadzając stałe opodatkowanie na poziomie 19% lub 9%, bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów.

Dodatkowo PSA uprawniona jest do korzystania z ulg podatkowych (np. IP BOX).