Prosta Spółka Akcyjna

Prosta spółka akcyjna skrót

Od 1 lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej. To nowa spółka kapitałowa, która została wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw.

Ogromne zainteresowanie prostą spółką akcyjną pojawiło się z powodu rozwiązań oferowanych przez nowy typ spółki.

Prosta spółka akcyjna – nowości w zakresie zakładania i prowadzenia firm:

  • brak barier finansowych, kapitał na start na poziomie 1 zł
  • możliwość objęcia akcji za pracę lub świadczenie usług
  • akcje podlegają dematerializacji w uproszczonym rejestrze akcjonariuszy
  • możliwość podejmowania uchwał drogą elektroniczną
  • brak obowiązku tworzenia dodatkowych organów sprawujących kontrolę nad spółką
  • uproszczona likwidacja podmiotu

Prosta spółka akcyjna skrót

Mimo tego, że spółka została wprowadzona rok temu, wielu przedsiębiorców ma problem z określeniem skrótu nazwy spółki.

Prosta spółka akcyjna skrót jaki ma? Można stosować skrót “PSA”, jak uproszczoną nazwę prostej spółki akcyjnej.