Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

Prosta Spółka Akcyjna stanowi stosunkowo nową formę prowadzenia działalności, jednak z tą tematyką każdy miał okazję się zaznajomić. Coraz więcej nowych przedsiębiorców decyduje się na założenie swojej firmy w formie właśnie prostej spółki akcyjnej. Czym jest Prosta Spółka Akcyjna w organizacji? Jakie działania może wykonywać?

Prosta Spółka Akcyjna ” w organizacji” powstaje w momencie zawarcia umowy spółki i ten status posiada do momentu jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kodeks Spółek Handlowych w artykule 11 i 12 zawiera przepisy, które regulują uprawnienia i zakres działania Prostej Spółki Akcyjnej “w organizacji”. Głównymi zapisami, które warto wyróżnić są np. P.S.A. “w organizacji” może we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania czy P.S.A. “w organizacji” posiada zdolność sądową -może pozywać do sądu podmioty oraz może być stroną pozwaną.

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji może zawierać umowy oraz zaciągać zobowiązania. Aby mogła dokonywać sprzedaży towarów lub usług musi postarać się o uzyskanie numeru NIP i ewentualnie dokonać zgłoszenia do VAT.