Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna zastaw na akcjach

Obecnie zastaw jest wszystkim znanym i powszechnie stosowany w szerokim rozumieniu rozwiązaniem.  Zgodnie z definicją zastaw stanowi ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na ruchomościach służące do zabezpieczenia wierzytelności. Czym jest zastaw na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej?

Istnieje możliwość ustanowienia zastawu na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej. Takie rozwiązanie obciąża akcje dłużnika i jest zabezpieczeniem dla wierzyciela, gdyby tamten nie chciał spłacić długu.

Zastawnik (dłużnik) może jednak w pewnym zakresie korzystać z praw zastawionych akcji np. może on pobierać za nie dywidendę.

Umowa zastawu na akcjach PSA nie musi zawierać żadnych prawnie określonych postanowień, jest w pełni zależna od stron umawiających się.

Złożenie dokumentowego oświadczenia woli jest wymagane, aby ustanowić zastaw na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej. Konieczne jest również uzyskanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, które potwierdza obciążenie akcji zastawem oraz zawiera informacją czy zastawnik ma prawa głosu z akcji.