Prosta Spółka Akcyjna

Przeznaczenie Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna ma uniwersalny charakter. Przeznaczenie Prostej Spółki Akcyjnej jest zatem bardzo szerokie. P.S.A. przeznaczona jest głównie dla start-upów, innowacyjnych inwestycji, nowych technologii, przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka czy działalności zapewniających bezpieczeństwo.

Przepisy prawa nie ograniczają spółki w żaden sposób np. czasowo, przedmiotem działalności czy osobami, które mogą wejść w niej skład. Założyć zatem firmę w formie Prostej Spółki Akcyjnej mogą wszyscy inwestorzy bez względu na branże inwestycji.

Prosta Spółka Akcyjna cechuje się szybką i prostą rejestracją, możliwością wyboru systemu organów jednostki, elastyczną struktura kapitału, cyfryzacją wielu aspektów m.in. procesów decyzyjnych, nieskomplikowaną likwidacją.

Prosta Spółka ułatwia pozyskanie kapitału do realizacji działalności np. w obszarze nowych technologii. Spółka ta godzi też interesy dwóch kategorii wspólników: inwestorów (oni dostarczają kapitał) oraz innowatorów (oni wnoszą do spółki pracę lub usługi).

P.S.A. nie może być jednak uczestnikiem giełdy i pozyskiwać kapitału na zorganizowanym rynku kapitałowym.