zakladanie-p.s.a

Nowa forma prawna, którą jest prosta spółka akcyjna może już być zakładana