Prosta Spółka Akcyjna

Spółka kapitałowa

Spółki kapitałowe należą do grona spółek prawa handlowego. Ich działalność głównie opiera się na kapitale (w porównaniu do spółek osobowych, w których najważniejsza jest relacja między wspólnikami).

Ten rodzaj spółek może zostać założony w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Warto jednak zaznaczyć, że przedsiębiorcy najchętniej decydują się na spółki kapitałowe w przypadku zakładania dużych przedsiębiorstw.

Spółki kapitałowe są osobami prawnymi.

Prowadzeniem spraw oraz reprezentacją spółki zajmują się wyznaczone organy.

Wyróżniamy spółki osobowe:
– spółka z o.o.
– spółka akcyjna
– prosta spółka akcyjna

Wszystkie informacje na temat funkcjonowania spółek kapitałowych na rynku znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych:
1. przepisy ogólne (organizacja działania spółki)
2. przepisy regulujące poszczególne spółki kapitałowe
3. przepisy regulujące łączenie się, podział oraz przekształcanie spółek
4. przepisy poza Kodeksem spółek handlowych, które dotyczą spółek kapitałowych

Charakterystyka spółki kapitałowej:
– posiada osobowość prawną
– majątek wspólników jest częścią odrębną od majątku spółki
– wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu
– organy spółki zajmują się prowadzeniem spraw oraz reprezentacją
– spółka funkcjonuje w oparciu o stały kapitał zakładowy
– skład osobowy spółki może się zmieniać
– momentem utworzenia spółki jest wpis do KRS

Jedną ze spółek kapitałowych, która może zostać założona przez Internet jest spółka z o.o. – wykorzystanie systemu S24.