• Prosta Spółka Akcyjna

    E-mailowa sprzedaż akcji w P.S.A.

    Od marca 2021 roku zostanie wprowadzony typ spółki, który charakteryzować się będzie głównie nowoczesnymi oraz elastycznymi zasadami funkcjonowania podmiotu na rynku. Nowa forma spółki stanowić będzie połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Nowością w prostej spółce akcyjnej będzie…