• Prosta Spółka Akcyjna

  Struktura majątkowa PSA

  Prosta spółka akcyjna stanowi zupełnie nowy model formy prawnej prowadzenia działalności w Polsce. Na jej potrzeby wykreowano nowe struktury majątkowe, z którymi dotychczas nie mieli do czynienia przedsiębiorcy prowadzący spółki kapitałowe. Zmodyfikowano struktury występujące w innych formach prawnych działalności, po…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Dywidenda w prostej spółce akcyjnej

  Na początek warto zaznaczyć, że przepisy regulujące zapisy umowy spółki nie wymagają podania wysokości kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej. Pozwala to na elastyczne podejmowanie działań związanych z wypłatą oraz wpłatą w zakresie kapitału akcyjnego. Istotne jest również to, że…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Emisja akcji w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta spółka akcyjna jest nową formą prowadzenia działalności. Wprowadza ona wiele nowych rozwiązań, które mają być bardziej przystępne dla młodego przedsiębiorcy. Jednym z nich jest emisja akcji. Polega ona na podwyższeniu kapitału spółki, aby było możliwe dalsze prowadzenie działalności. Aby prawidłowo…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Emisja nowych akcji w prostej spółce akcyjnej

  Na wstępie tego artykułu należy zaznaczyć, ze każda emisja nowych akcji stanowi zmianę umowy spółki. Istotne jest jednak, ze w sytuacji emisji akcji na podstawie upoważnienia zawartego w umowie spółki nie jest wymagane zachowanie przepisów o zmianie umowy spółki. Wystarczające…