• Prosta Spółka Akcyjna

    Likwidacja lub rozwiązanie prostej spółki akcyjnej

    Od 2021 roku ma zacząć obowiązywać prosta spółka akcyjna, czyli nowa forma podmiotu umożliwiającego prowadzenie działalności. Charakterystyczną cechą nowego typu spółki kapitałowej jest minimalny kapitał potrzebny na start w wysokości 1 zł. Warto zaznaczyć, że spółki bez minimalnego kapitału lub…