• Prosta Spółka Akcyjna

    Nadanie numeru NIP i REGON Prostej spółce Akcyjnej

    Prosta Spółka Akcyjna ma być kolejnym rodzajem spółki kapitałowej, jednak ma ona działać na nieco innych zasadach. PSA przeznaczona będzie dla nowych, innowacyjnych działalności, stąd też znaczne ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu tej oto spółki. Pomimo bardzo uproszczonego procesu rejestracji,…