• Prosta Spółka Akcyjna

    Czy w P.S.A. zawsze występuje ZUS?

    Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo obciążające dla firmowego budżetu są składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każda osoba planująca rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej szuka takiej formy na jej prowadzenie, aby w jak największym stopniu zoptymalizować koszty…