• Prosta Spółka Akcyjna

    Reprezentacja P.S.A.

    Zgodnie z planem – Prosta Spółka Akcyjna pojawi się w polskiej gospodarce w marcu 2021 roku. W związku z tym coraz częściej potencjalni przedsiębiorcy interesują się owym zagadnieniem. Jednym z nich z pewnością jest kwestia reprezentacji P.S.A. na zewnątrz. Z…