• Prosta Spółka Akcyjna

    Zakładanie spółki w systemie S24

    Rejestracja prostej spółki akcyjnej w 24 godziny Teleinformatyczny system S24 pozwala na rejestrację spółek przez internet. Według panujących zasad, aby zarejestrować spółkę należy zawrzeć umowę oraz złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki systemowi S24 można tego wszystkiego…