• Prosta Spółka Akcyjna

    Rejestracja P.S.A. przez internet

    Zawarcie Prostej Spółki Akcyjnej będzie możliwe w momencie zawarcia umowy spółki, a także ustanowienia organów i uzyskania wpisu do rejestru.  Dla kogo PSA? Prosta Spółka Akcyjna została zaprojektowana z myślą o startupach, czyli firmach, które dopiero rozpoczynają swój biznes w…