• Prosta Spółka Akcyjna

    Dwa sposoby zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej

    Rejestracja prostej spółki akcyjnej może zostać przeprowadzona przez jedną lub więcej osób. Podstawowy korkiem do założenia prostej spółki akcyjnej jest podpisanie umowy spółki. Istnieją dwa sposoby zawarcia umowy Prostej Spółki Akcyjnej: w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy,…