• Prosta Spółka Akcyjna

    Wniosek o rejestrację prostej spółki akcyjnej w KRS

    W momencie zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przez jej akcjonariuszy, powstaje obowiązek zgłoszenia jej do KRS. Niezależnie od tego czy umowa sporządzona zostanie w formie aktu notarialnego, czy na bazie gotowego wzorca konieczne jest złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów do…