• Prosta Spółka Akcyjna

    Jak ułatwić proces rejestracji P.S.A.?

    Rejestracja prostej spółki akcyjnej – co robić aby było prościej? Rejestracja prostych spółek akcyjnych ( P.S.A.) przebiegać będzie analogicznie do rejestracji obecnie istniejących spółek. Założenie prostej spółki akcyjnej jest możliwe na dwa sposoby: elektronicznie lub w sposób tradycyjny. Ułatwić lub…