• Prosta Spółka Akcyjna

    Zasada surowości statutu a Prosta Spółka Akcyjna

    Zasada surowości statutu polega na znacznym ograniczeniu możliwości założycieli spółki w zakresie zmiany zapisów umowy spółki. Prawo narzuca umieszczenie w statucie wiele postanowień i regulacji które są obowiązujące. Taka zasada została zastosowana w przypadku spółek akcyjnych. Zasada ta nie ma…

  • Prosta Spółka Akcyjna

    ZUS w prostej spółce akcyjnej

    Czy w prostej spółce akcyjnej występuje konieczność opłacania składek ZUS? Do czego zobowiązani są wspólnicy PSA? Nie od dzisiaj wiadomo, że wszystkie sprawy związane ze składami ZUS są znacznym problemem dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca podejmuje działania…