• Prosta Spółka Akcyjna

    Zarządzanie w Prostej Spółce Akcyjnej

    Prosta Spółka Akcyjna to innowacyjny rodzaj działalności, który wprowadza nowoczesne rozwiązania i zmiany w porównaniu do istniejących już rodzajów spółek. P.S.A. zarządzanie będzie opierać na najważniejszym organie, którym będzie walne zgromadzenie. Składa się ono z akcjonariuszy, czyli osób posiadających akcje…