Prosta Spółka Akcyjna

Venture capital a anioł biznesu

Venture capital oznacza kapitał wysokiego ryzyka. Nazwa pochodzi od tego, że środki powierzone są przez większe przedsiębiorstwo mniejszej firmie. Ale nie mają one charakteru pożyczki, tylko bardziej inwestycji, ale jak w przypadku każdej z nich, inwestor może stracić dużo pieniędzy.
Venture capital polega na wykupywaniu udziałów lub akcji mniejszej firmy, która ma potencjał na rynku. Te pieniądze (które może dostać bez przedstawienia jakiegokolwiek zabezpieczenia) ta mniejsza firma może przeznaczyć na rozwój swojego przedsięwzięcia. A jeżeli cała sytuacja przejdzie pomyślnie, inwestor sprzeda akcje z zyskiem.
Oczywiście wykup niektórych udziałów przez inwestora równa się z utratą pełnej kontroli nad spółką. Co wiąże się z podziałem władzy czy dzieleniem się zyskami. Kolejną wadą jest czas pozyskiwania inwestora, który oscyluje między 6 a 12 miesiącami. Należy także pamiętać, że w momencie wyjścia inwestora cena spółki może być zdecydowanie wyższa niż na samym początku. Więc realny koszt kapitału szacuje się ok. 20-30% w skali roku.

Anioł biznesu– tym określeniem nazywa się prywatnego inwestora, który zazwyczaj ma długie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Inwestor ten skupia się głównie na przedsiębiorstwach, które są w pierwszych fazach rozwoju.
Anioły biznesu mają na celu wyszukanie firm z pomysłem na siebie, które odnajdą się na rynku, cechy te wiążą się z zyskiem. Albowiem w zamian za wkład finansowy, patronat i opiekę, inwestor obejmuje część akcji lub udziałów firmy.
Inwestują oni kwotę od kilkudziesięciu nawet do kilkuset tysięcy złotych w projekt.

Głównymi zaletami posiadania Anioła Biznesu są:

  • proces inwestycyjny, który jest realizowany przez prywatnych inwestorów jest bardziej elastyczny i krótszy, niż z pieniędzy pozyskanych z funduszu
  • Anioły Biznesu częściej pod uwagę biorą charyzmę, sposób bycia czy poglądy założyciela firmy, niż sam fundusz
  • Anioły Biznesu to przedsiębiorcy, a nie finansiści, co za tym idzie, mają oni zwykle pokaźne doświadczenie do przekazania
  • są bardziej elastyczni pod względem zarządzania finansami