Prosta Spółka Akcyjna

Wnioski rejestracyjne prostej spółki akcyjnej

Przewiduje się że Prosta spółka akcyjna będzie mogła być zakładana od 1 marca 2021 roku.

Do rejestracji spółki konieczne jest złożenie wniosku rejestracyjnego.

Z uwagi na to, że nowy rodzaj spółki ma posiadać bardzo unowocześnioną formą prowadzenia działalności oraz być w wysokim stopniu zelektronizowany, Prosta Spółka Akcyjna musi zostać zarejestrowana przez internet.

Od 1 stycznia 2020 roku rejestracja jakiejkolwiek spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musi odbywać się będzie za pomocą systemu teleinformatycznego.

Wniosek rejestracyjny składa się za pomocą formularza internetowe. Niezbędne załączniki do wniosku również znajdują się w systemie teleinformatycznym w formie formularzy, które wypełnione należy dołączyć do wniosku.

Każdy składany wniosek musi być poświadczony certyfikowanym podpisem elektronicznym, dlatego przedsiębiorcy planujący założyć działalność lub tacy, którzy już ja posiadają, koniecznie muszą się w niego zaopatrzyć.
Wnioski o zmiany dotyczące spraw rejestrowych także muszą być składane poprzez internet.
Żaden wniosek złożony w formie papierowej nie będzie uwzględniany i zostanie odrzucony.