Prosta Spółka Akcyjna

Zagrożenia wynikające z zakupu gotowej prostej spółki akcyjnej

Od lipca istnieje możliwość otworzenia firmy w postaci prostej spółki akcyjnej. Istotnie należy zaznaczyć, że z każdym dniem rośnie liczba osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności w postaci prostej spółki akcyjnej. Dlaczego? Z pewnością głównymi czynnikami przemawiającymi za popularność oraz atrakcyjność nowej spółki kapitałowej są:
– niski kapitał zakładowy (tylko 1 zł potrzebna na start)
– możliwość kształtowania organów spółki w oparciu o uproszczone procedury
– umożliwienie do podejmowania uchwał przez Internet
– możliwość objęcia akcji za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki
– możliwość powołania rady dyrektorów
– uproszczone procedury likwidacji podmiotu

Czy warto zdecydować się na zakup? Mimo krótkiego czasu trwania możliwości rejestracji prostej spółki akcyjnej warto wspomnieć o zagrożeniach wynikających z zakupu gotowego podmiotu – prostej – spółki akcyjnej:
– zadłużenie podmiotu
– problematyczne zapisy umowy spółki
– wydłużony czas aktualizacji danych w KRS

Istotnie należy zaznaczyć, że korzystniejszym rozwiązaniem jest rejestracja prostej spółki akcyjnej. Decydując się na tą opcję mamy pewność, że podejmujemy działalność w oparciu o bezpieczny podmiot.