Prosta Spółka Akcyjna

ZUS w prostej spółce akcyjnej

Czy w prostej spółce akcyjnej występuje konieczność opłacania składek ZUS? Do czego zobowiązani są wspólnicy PSA?

Nie od dzisiaj wiadomo, że wszystkie sprawy związane ze składami ZUS są znacznym problemem dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca podejmuje działania mające na celu optymalizację występujących kosztów. Jednym z początkowych działań jest wybór odpowiedniej formy prawnej podmioty, która umożliwia zgodne z prawem zminimalizowanie miesięcznych kosztów wykonywanej działalności.

W przypadku prostej spółki akcyjnej akcjonariusze mają dość korzystną sytuację, ponieważ nie zawsze występuje obowiązek opłacania składek ZUS.

W sytuacji, gdy w PSA występuje tylko jeden akcjonariusz, nie ma on obowiązku dokonywania opłat z tytułu składek ZUS. Warto zaznaczyć, że brak konieczności ZUS nie jest uzależniony od ilości wspólników. Każdy akcjonariusz zwolniony jest z obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że konieczność opłacania składek ZUS pojawia się w sytuacji, gdy wspólnik zostaje zatrudniony na umowę o pracę w spółce, bądź na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

Wyjątkiem jest również sytuacja, gdy akcjonariusz jako wkład do spółki wniesie świadczenie pracy lub usług. Niezależnie od liczby akcjonariuszy, wniesienie wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług będzie wiązało się z obowiązkiem uiszczenia wymaganych składek.