ZAKRES USŁUG

REJESTRACJA P.S.A.

zgromadzenie dokumentów,
sporządzenie wnIoSków

Klientowi przesyłamy wykaz dokumentów, które należy przygotować oraz kwestii które należy ustalić, aby na ich podstawie możliwe było sporządzenie odpowiednich dokumentów i opracowanie umowy spółki P.S.A.

PRZYGOTOWANIE DO PROCEDURY,
właściwa rejestracja P.S.A.

Oferujemy założenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, konta w systemie do rejestracji oraz kompleksowe wsparcie na każdym etapie przeprowadzania procedury założenia P.S.A,

ZAMKNIĘCIE REJESTRACJI,
DODATKOWE FORMALNOŚCI

Na życzenie klienta zajmujemy się złożeniem wniosków do urzędów, zgłoszeniem spółki do VAT, pozyskaniem dodatkowych uprawień i wpisów do rejestrów.

ETAPY PROCEDURY

Prosta spółka akcyjna Rejestracja

1. Umowa współpracy, którą podpisują Państwo po wstępnych konsultacjach stanowi pierwszy etap rejestracji P.S.A. z pomocą naszej kancelarii. Umowę można podpisać na spotkaniu w naszym biurze lub przez Internet.
2. Następnie pomagamy w zakresie zakupu podpisu kwalifikowanego oraz potwierdzenia tożsamości, którego posiadanie warunkuje możliwość założenia P. S. A. przez internet w 24 h.
3. Kolejną z czynności jest przeprowadzenie procedury założenia konta w systemie, wypełnienie wszystkich wygenerowanych formularzy oraz wprowadzenie danych do umowy spółki,  które może odbyć się zdalnie lub w siedzibie naszej kancelarii.
4. Ostatnim z elementów procedury jest zgłoszenie spółki do wymaganych instytucji, przedłożenie stosownych dokumentów, takich jak na przykład wniosku do wpis do rejestru VAT oraz podjęcie współpracy w zakresie dodatkowych usług, które świadczymy.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY USŁUGI

Rejestracji prostej spółki akcyjnej

Zachęcamy do niezobowiązującego kontaktu.

bok@rejestracja-prostejspolkiakcyjnej.pl

USŁUGI DODATKOWE
dLA P.S.A.

PODPIS KWALIFIKOWANY

W naszym biurze zakupią oraz aktywują Państwo kwalifikowany podpis elektroniczny. Udostępniamy kilka pakietów e-podpisu, przeprowadzamy krótkie szkolenie z obsługi.

obsługa księgowa

Oferujemy szeroki zakresu usług w ramach prowadzenia księgowości, w tym prowadzenie ewidencji księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz udzielanie porad.

DORADZTWO PODATKOWE

Pomagamy w doborze najbardziej optymalnej formy opodatkowania, reprezentujemy spółkę przed organami podatkowymi, sporządzamy i składamy deklaracje i zeznania.

AKTUALIZACJA DANYCH W KRS

Wprowadzamy zmiany w umowie spółki, sporządzamy oraz przygotowujemy i przedkładamy dokumenty i wnioski aktualizacyjne do Krajowego Rejestru Sądowego.

LIKWIDACJA PSA

Sporządzamy treść uchwały dotyczącej rozpoczęcia likwidacji spółki, przygotowujemy wnioski i dokumenty do KRS, US, ZUS, GOS, doradzamy w zakresie zaspokajania wierzycieli i zamykania aktywnej działalności.

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW WE WNIOSKU

Jeśli na złożony przez Państwa wniosek o rejestrację spółki otrzymali Państwo w odpowiedzi wezwanie do usunięcia braków, możemy zająć się przygotowaniem brakujących dokumentów lub poprawą błędów.

WIRTUALNE BIURO KRAKÓW/WARSZAWA

Udostępniamy dwa adres pod rejestrację spółki - w Warszawie lub Krakowie. W ramach współpracy zapewniamy też obsługę korespondencji, faxu i połączeń przychodzących.

rejestracja prostej spółki akcyjnej

Z pomocą doświadczonej kadry specjalistów