• Prosta Spółka Akcyjna

  Zarządzanie prostą spółką akcyjną: jakie obowiązki i uprawnienia ma zarząd?

  Prosta spółka akcyjna to forma prawna przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Charakteryzuje się ona mniejszą liczbą wymogów formalnych niż spółka akcyjna, a także ograniczonymi możliwościami emisji akcji. W przeciwieństwie do spółki akcyjnej, w prostej spółce akcyjnej nie ma możliwości publicznej emisji akcji ani ich obrotu na giełdzie. Zarząd prostej spółki akcyjnej odpowiada za kierowanie jej działalnością oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. W tym celu ma szereg obowiązków i uprawnień koniecznych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obowiązki zarządu prostej spółki akcyjnej Zarząd prostej spółki akcyjnej ma szereg obowiązków, które wynikają z przepisów prawa oraz statutu spółki. Do najważniejszych obowiązków zarządu…

  Możliwość komentowania Zarządzanie prostą spółką akcyjną: jakie obowiązki i uprawnienia ma zarząd? została wyłączona
 • Prosta Spółka Akcyjna

  Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

  Jak wiadomo z dniem 1 lipca 2021 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzając nowy typ spółki kapitałowej, a więc prostą spółkę akcyjną. Pomimo tego, iż na pierwszy rzut oka założenie oraz prowadzenie owej formy działalności wydaje się…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Księgowość w Prostej Spółce Akcyjnej

  Aby księgowość Prostej Spółki Akcyjnej była prowadzona zgodnie z przepisami prawa, konieczne jest aby miała postać ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości). Jak się okazuje, podmioty nie zawsze mają wybór pomiędzy pełną, a uproszczoną formą księgowości. Tak właśnie jest w tym przypadku…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Dodatkowe informacje we wniosku o wpis P.S.A. do KRS

  Decydując się na założenie prostej spółki akcyjnej musimy zwrócić uwagę na poprawność składanych wniosków. Wszelkie błędy we wnioskach i formularzach powodują zwrot wniosku przez KRS lub wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Procedura wydłuża się o kolejne dni, a w niektórych…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Wniosek o rejestrację prostej spółki akcyjnej w KRS

  W momencie zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przez jej akcjonariuszy, powstaje obowiązek zgłoszenia jej do KRS. Niezależnie od tego czy umowa sporządzona zostanie w formie aktu notarialnego, czy na bazie gotowego wzorca konieczne jest złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów do…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Prosta spółka akcyjna skrót

  Od 1 lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej. To nowa spółka kapitałowa, która została wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw. Ogromne zainteresowanie prostą spółką akcyjną…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Wypłaty z kapitału akcyjnego w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna cechuje się posiadaniem kapitału akcyjnego, który został stworzony po to, aby ułatwić prowadzenie firmy pod innowacyjne przedsięwzięcia. Nowością są również wypłaty z kapitału akcyjnego w Prostej Spółce Akcyjnej. Akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej mają prawo do udziału w…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Adres e-doręczeń w Prostej Spółce Akcyjnej

  Innowacyjność, nowoczesność i elastyczność to podstawowe cechy, po których można poznać Prostą Spółkę Akcyjną. Cyfryzacja formalnych stref naszego państwa jest w ostatnim czasie bardzo zauważalna. Od lipca 2022r. uruchomiona zostanie usługa adresu elektronicznych doręczeń. E-doręczenia w spółce będą jej nowym…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Koszt założenia Prostej Spółki Akcyjnej

  Koszty związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy kalkulował zapewne każdy nowy przedsiębiorca. Podczas wyboru formy prowadzenia działalności najlepiej jest zrobić właśnie takie zestawienie, aby wybrać najkorzystniejszą możliwość. Obecnie na rynku funkcjonuje nowy model, jakim jest Prosta Spółka Akcyjna. Forma…