Prosta Spółka Akcyjna

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Koszt założenia Prostej Spółki Akcyjnej

  Koszty związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy kalkulował zapewne każdy nowy przedsiębiorca. Podczas wyboru formy prowadzenia działalności najlepiej jest zrobić właśnie takie zestawienie, aby wybrać najkorzystniejszą możliwość. Obecnie na rynku funkcjonuje nowy model, jakim jest Prosta Spółka Akcyjna. Forma…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

  Prosta Spółka Akcyjna stanowi stosunkowo nową formę prowadzenia działalności, jednak z tą tematyką każdy miał okazję się zaznajomić. Coraz więcej nowych przedsiębiorców decyduje się na założenie swojej firmy w formie właśnie prostej spółki akcyjnej. Czym jest Prosta Spółka Akcyjna w…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Przeznaczenie Prostej Spółki Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna ma uniwersalny charakter. Przeznaczenie Prostej Spółki Akcyjnej jest zatem bardzo szerokie. P.S.A. przeznaczona jest głównie dla start-upów, innowacyjnych inwestycji, nowych technologii, przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka czy działalności zapewniających bezpieczeństwo.

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Umorzenie akcji Prosta Spółka Akcyjna

  Umorzenie akcji Prosta Spółka Akcyjna polega na zlikwidowaniu i wykreśleniu akcji z obrotu. Aby to wykonać konieczne jest spełnienie szeregu wymogów i dopełnienie pełnej procedury umorzenia. Akcje w P.S.A. nie mają formy  dokumentu i wartości nominalnej. Mogą być one umarzane…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Nabycie akcji własnych P.S.A.

  Prosta spółka akcyjna swój charakter zawdzięcza połączeniu dwóch różnych form gospodarczych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. A co za tym idzie- ma w sobie najlepsze rozwiązania obu tych spółek. Jedną z zasad, którą przejęła jest emisja akcji.…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Akcje uprzywilejowane w P.S.A.

  Proste Spółki Akcyjne mogą emitować akcje posiadające szczególne uprawnienia w momencie, gdy uprzywilejowanie będzie zapisane w umowie spółki. Jakie korzyści dają akcje uprzywilejowane? Akcje uprzywilejowane mogą przyznawać akcjonariuszom prawo do dywidendy większej niż 150% dywidendy akcjonariuszy nieuprzywilejowanych oraz więcej niż…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Przyczyny i proces likwidacji spółki

  Prosta Spółka Akcyjna powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy mają pomysł na biznes, jednak nie posiadają odpowiedniego zaplecza finansowego. Elastyczne zapisy prawne kształtujące spółkę dają jej właścicielom wiele korzyści. Czasami zdarza się jednak, że Prostą Spółkę będzie trzeba jednak zlikwidować.…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Prosta Spółka Akcyjna zastaw na akcjach

  Obecnie zastaw jest wszystkim znanym i powszechnie stosowany w szerokim rozumieniu rozwiązaniem.  Zgodnie z definicją zastaw stanowi ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na ruchomościach służące do zabezpieczenia wierzytelności. Czym jest zastaw na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej? Istnieje możliwość ustanowienia zastawu na…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Popularność prostej spółki akcyjnej w 2021 roku

  Zgodnie z informacją przedstawioną przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2021 roku zarejestrowano 56 298 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jaki procent w tych podmiotach ma prosta spółka akcyjna? Czy jej popularność była tak duża jak oczekiwano po wprowadzeniu? Prosta…