• Prosta Spółka Akcyjna

    Emisja nowych akcji w prostej spółce akcyjnej

    Na wstępie tego artykułu należy zaznaczyć, ze każda emisja nowych akcji stanowi zmianę umowy spółki. Istotne jest jednak, ze w sytuacji emisji akcji na podstawie upoważnienia zawartego w umowie spółki nie jest wymagane zachowanie przepisów o zmianie umowy spółki. Wystarczające…