• Prosta Spółka Akcyjna

    Prosta Spółka Akcyjna dla kogo?

    Prosta spółka akcyjna pojawi się w Kodeksie Spółek Handlowych tuż obok innych spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Cechą charakterystyczną PSA ma się stać możliwość dopasowania jej konstrukcji do indywidualnych potrzeb danego, realizowanego przedsięwzięcia. Prosta spółka akcyjna…