Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna dla kogo?

Prosta spółka akcyjna pojawi się w Kodeksie Spółek Handlowych tuż obok innych spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Cechą charakterystyczną PSA ma się stać możliwość dopasowania jej konstrukcji do indywidualnych potrzeb danego, realizowanego przedsięwzięcia. Prosta spółka akcyjna będzie zatem przeznaczona przede wszystkim dla innowacyjnych firm, w tym coraz popularniejszych startup’ów. Skorzystają z niego między innymi ci, którzy nie posiadają znaczącego kapitału, ale za to mają cenny pomysł lub umiejętności. Poza tym PSA będzie idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy mają innowacyjny pomysł, ale jego realizacja wiąże się z dużym ryzykiem. 

Prosta spółka akcyjna przeznaczona jest na:

  • startup’y
  • innowacyjne pomysły
  • nowe technologie
  • przedsięwzięcia o dużym poziomie ryzyka
  • działalność, która zapewnia bezpieczeństwo wierzycieli