• Prosta Spółka Akcyjna

  Prosta spółka akcyjna skrót

  Od 1 lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej. To nowa spółka kapitałowa, która została wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw. Ogromne zainteresowanie prostą spółką akcyjną…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Przeznaczenie Prostej Spółki Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna ma uniwersalny charakter. Przeznaczenie Prostej Spółki Akcyjnej jest zatem bardzo szerokie. P.S.A. przeznaczona jest głównie dla start-upów, innowacyjnych inwestycji, nowych technologii, przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka czy działalności zapewniających bezpieczeństwo.

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Popularność prostej spółki akcyjnej w 2021 roku

  Zgodnie z informacją przedstawioną przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2021 roku zarejestrowano 56 298 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jaki procent w tych podmiotach ma prosta spółka akcyjna? Czy jej popularność była tak duża jak oczekiwano po wprowadzeniu? Prosta…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

  W prostej spółce akcyjnej akcje nie mają postaci dokumentu co zobowiązuje do prowadzenia systemu elektronicznego ewidencjonującego akcjonariuszy. W tym celu w PSA utworzono rejestr akcjonariuszy, który musi być prowadzony od momentu zawiązania podmiotu do chwili wykreślenia jej z rejestru. Istotne…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna należy do grupy spółek kapitałowych i posiada osobowość prawną. Spółka może sama we własnym imieniu nabywać uprawnienia, zaciągać zobowiązania, a także w kwestiach sądowych pozywać kontrahentów oraz sama zostać pozwana. Możemy wyróżnić kilka rodzajów odpowiedzialności  Prostej Spółki…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Podpis elektroniczny w Prostej Spółce Akcyjnej

  Kwalifikowany podpis elektroniczny stanowi narzędzie umożliwiające szybkie podpisanie dokumentów elektronicznych, jest pomocny także podczas załatwiania zdalnie spraw np. urzędowych. E-podpis gwarantuje niezwykłe bezpieczeństwo, dzięki certyfikatowi kwalifikowanemu, który pozwala na weryfikację osoby składającej podpis. Wszystkie podpisy złożone poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Zagrożenia wynikające z zakupu gotowej prostej spółki akcyjnej

  Od lipca istnieje możliwość otworzenia firmy w postaci prostej spółki akcyjnej. Istotnie należy zaznaczyć, że z każdym dniem rośnie liczba osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności w postaci prostej spółki akcyjnej. Dlaczego? Z pewnością głównymi czynnikami przemawiającymi za popularność oraz atrakcyjność…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Innowacyjna forma prawna dla przedsiębiorców – PSA

  Od 1 lipca 2021 roku mamy możliwość założenia prostej spółki akcyjnej. Jest to innowacyjna forma prawna dla przedsiębiorców, którzy chcą zaoszczędzić czas związany z wprowadzeniem produktów i usług na rynek. Prosta spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych. Głównymi założeniami…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Rodzaje finansowania

  Rodzaje pozyskiwania inwestorów to bardzo obszerny temat. Dla każdej działalności, która dopiero startuje, ważne jest pozyskanie odpowiednich funduszy na realizację planowanych projektów. Jest wiele sposobów na pozyskanie inwestorów. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań staje się finansowanie społeczne. Finansowanie społeczne, czyli crowdfunding,…