• Prosta Spółka Akcyjna

  Dodatkowe informacje we wniosku o wpis P.S.A. do KRS

  Decydując się na założenie prostej spółki akcyjnej musimy zwrócić uwagę na poprawność składanych wniosków. Wszelkie błędy we wnioskach i formularzach powodują zwrot wniosku przez KRS lub wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Procedura wydłuża się o kolejne dni, a w niektórych…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Prosta spółka akcyjna skrót

  Od 1 lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej. To nowa spółka kapitałowa, która została wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw. Ogromne zainteresowanie prostą spółką akcyjną…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Przeznaczenie Prostej Spółki Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna ma uniwersalny charakter. Przeznaczenie Prostej Spółki Akcyjnej jest zatem bardzo szerokie. P.S.A. przeznaczona jest głównie dla start-upów, innowacyjnych inwestycji, nowych technologii, przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka czy działalności zapewniających bezpieczeństwo.

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Popularność prostej spółki akcyjnej w 2021 roku

  Zgodnie z informacją przedstawioną przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2021 roku zarejestrowano 56 298 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jaki procent w tych podmiotach ma prosta spółka akcyjna? Czy jej popularność była tak duża jak oczekiwano po wprowadzeniu? Prosta…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

  W prostej spółce akcyjnej akcje nie mają postaci dokumentu co zobowiązuje do prowadzenia systemu elektronicznego ewidencjonującego akcjonariuszy. W tym celu w PSA utworzono rejestr akcjonariuszy, który musi być prowadzony od momentu zawiązania podmiotu do chwili wykreślenia jej z rejestru. Istotne…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna należy do grupy spółek kapitałowych i posiada osobowość prawną. Spółka może sama we własnym imieniu nabywać uprawnienia, zaciągać zobowiązania, a także w kwestiach sądowych pozywać kontrahentów oraz sama zostać pozwana. Możemy wyróżnić kilka rodzajów odpowiedzialności  Prostej Spółki…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Podpis elektroniczny w Prostej Spółce Akcyjnej

  Kwalifikowany podpis elektroniczny stanowi narzędzie umożliwiające szybkie podpisanie dokumentów elektronicznych, jest pomocny także podczas załatwiania zdalnie spraw np. urzędowych. E-podpis gwarantuje niezwykłe bezpieczeństwo, dzięki certyfikatowi kwalifikowanemu, który pozwala na weryfikację osoby składającej podpis. Wszystkie podpisy złożone poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Zagrożenia wynikające z zakupu gotowej prostej spółki akcyjnej

  Od lipca istnieje możliwość otworzenia firmy w postaci prostej spółki akcyjnej. Istotnie należy zaznaczyć, że z każdym dniem rośnie liczba osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności w postaci prostej spółki akcyjnej. Dlaczego? Z pewnością głównymi czynnikami przemawiającymi za popularność oraz atrakcyjność…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Innowacyjna forma prawna dla przedsiębiorców – PSA

  Od 1 lipca 2021 roku mamy możliwość założenia prostej spółki akcyjnej. Jest to innowacyjna forma prawna dla przedsiębiorców, którzy chcą zaoszczędzić czas związany z wprowadzeniem produktów i usług na rynek. Prosta spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych. Głównymi założeniami…