Prosta Spółka Akcyjna

Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

Jak wiadomo z dniem 1 lipca 2021 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzając nowy typ spółki kapitałowej, a więc prostą spółkę akcyjną. Pomimo tego, iż na pierwszy rzut oka założenie oraz prowadzenie owej formy działalności wydaje się szybkie i proste, to nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jakie podatki opłaca PSA oraz czy forma opodatkowania przewidziana w przepisach prawa jest równie przyjemna co jej założenie. Dlatego pragniemy przybliżyć kwestię opodatkowania Prostej Spółki Akcyjnej.

Stawki podatku CIT dla Prostej Spółki Akcyjnej

Tytułowa Prosta Spółka Akcyjna z racji tego, że jest spółką kapitałową, została opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym sposobem na poziomie spółki właściwa będzie:
– stawka podatku CIT 9% dla tych, którzy rozpoczynają działalność w danym roku podatkowym, bądź tych, których przychód brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 2 mln euro,
– stawka podatku CIT 19% dla pozostałych podatników.

Ulgi podatkowe w Prostej Spółce Akcyjnej

Podobnie jak pozostałe spółki kapitałowe, prosta spółka akcyjna również ma możliwość korzystania z ulg, które przewiduje ustawa o CIT. Mają również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Z pewnością każda z owych spółek będzie miała wpływ na opodatkowanie podatkiem CIT działalności gospodarczej spółki, a więc tym samym przełoży się na ostateczne zyski osiągane przez akcjonariuszy PSA.

Jak opodatkowani są akcjonariusze w Prostej Spółce Akcyjnej?

Wraz z chwilą wypłacenia zysku z PSA, po stronie akcjonariuszy pojawia się powstanie przychodu, czyli podatku dochodowego, który należy rozliczyć zgodnie ze stawką 19% od podstawy opodatkowania. Owa stawka dotyczy zarówno przypadków akcjonariuszy spółki, którzy podlegają pod opodatkowanie podatkiem PIT, jak i podatkiem od osób fizycznych.