• Prosta Spółka Akcyjna

  Wypłaty z kapitału akcyjnego w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna cechuje się posiadaniem kapitału akcyjnego, który został stworzony po to, aby ułatwić prowadzenie firmy pod innowacyjne przedsięwzięcia. Nowością są również wypłaty z kapitału akcyjnego w Prostej Spółce Akcyjnej. Akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej mają prawo do udziału w…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Adres e-doręczeń w Prostej Spółce Akcyjnej

  Innowacyjność, nowoczesność i elastyczność to podstawowe cechy, po których można poznać Prostą Spółkę Akcyjną. Cyfryzacja formalnych stref naszego państwa jest w ostatnim czasie bardzo zauważalna. Od lipca 2022r. uruchomiona zostanie usługa adresu elektronicznych doręczeń. E-doręczenia w spółce będą jej nowym…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Koszt założenia Prostej Spółki Akcyjnej

  Koszty związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy kalkulował zapewne każdy nowy przedsiębiorca. Podczas wyboru formy prowadzenia działalności najlepiej jest zrobić właśnie takie zestawienie, aby wybrać najkorzystniejszą możliwość. Obecnie na rynku funkcjonuje nowy model, jakim jest Prosta Spółka Akcyjna. Forma…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

  Prosta Spółka Akcyjna stanowi stosunkowo nową formę prowadzenia działalności, jednak z tą tematyką każdy miał okazję się zaznajomić. Coraz więcej nowych przedsiębiorców decyduje się na założenie swojej firmy w formie właśnie prostej spółki akcyjnej. Czym jest Prosta Spółka Akcyjna w…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Umorzenie akcji Prosta Spółka Akcyjna

  Umorzenie akcji Prosta Spółka Akcyjna polega na zlikwidowaniu i wykreśleniu akcji z obrotu. Aby to wykonać konieczne jest spełnienie szeregu wymogów i dopełnienie pełnej procedury umorzenia. Akcje w P.S.A. nie mają formy  dokumentu i wartości nominalnej. Mogą być one umarzane…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Akcje uprzywilejowane w P.S.A.

  Proste Spółki Akcyjne mogą emitować akcje posiadające szczególne uprawnienia w momencie, gdy uprzywilejowanie będzie zapisane w umowie spółki. Jakie korzyści dają akcje uprzywilejowane? Akcje uprzywilejowane mogą przyznawać akcjonariuszom prawo do dywidendy większej niż 150% dywidendy akcjonariuszy nieuprzywilejowanych oraz więcej niż…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Przyczyny i proces likwidacji spółki

  Prosta Spółka Akcyjna powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy mają pomysł na biznes, jednak nie posiadają odpowiedniego zaplecza finansowego. Elastyczne zapisy prawne kształtujące spółkę dają jej właścicielom wiele korzyści. Czasami zdarza się jednak, że Prostą Spółkę będzie trzeba jednak zlikwidować.…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Prosta Spółka Akcyjna zastaw na akcjach

  Obecnie zastaw jest wszystkim znanym i powszechnie stosowany w szerokim rozumieniu rozwiązaniem.  Zgodnie z definicją zastaw stanowi ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na ruchomościach służące do zabezpieczenia wierzytelności. Czym jest zastaw na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej? Istnieje możliwość ustanowienia zastawu na…