Prosta Spółka Akcyjna

Ograniczenia w reprezentowaniu P.S.A. przez radę dyrektorów

Prawo do reprezentowania prostej spółki akcyjnej mają dwa organy: zarząd i rada dyrektorów. Zanim podejmie się decyzję dotyczącą tego, który z organów ma zajmować się pełnieniem funkcji reprezentanta, warto dowiedzieć się więcej zarówno o samej reprezentacji, jak i o związanych z nią pułapkach czyhających na przedsiębiorców

Reprezentowanie prostej spółki akcyjnej

Wyboru spośród tych dwóch możliwości dokonują założyciele czyli akcjonariusze, w czasie zawierania umowy spółki. Przed sporządzeniem umowy należy rozstrzygnąć jaki sposób reprezentacji PSA będzie najbardziej korzystny. Reprezentowanie podmiotu oznacza wykonywanie czynności na zewnątrz spółki w kontaktach z innymi podmiotami i występowanie w jej imieniu podczas podejmowania działań prawnych i procesowych.

Ograniczenia w reprezentowaniu P.S.A.

Pomimo, że przekazanie kompetencji związanych z reprezentowaniem spółki radzie dyrektorów jest całkowicie zgodne z prawem, warto mieć na uwadze pewne ograniczenia wynikające z przepisów prawa i umowy podmiotu, którego sprawa dotyczy.

Ustawowe ograniczenia reprezentacji Prostej spółki akcyjnej:

  • w przypadku podejmowania współpracy z firmą audytorską w celu powierzenia jej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, PSA może reprezentować wyłącznie pełnomocnik pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy lub rada nadzorcza.
  • w sporach i umowach pomiędzy prostą spółka akcyjną a poszczególnymi członkami rady dyrektorów, PSA może reprezentować tylko osoba powołany uchwałą akcjonariuszy.

Jeśli czynności w imieniu spółki będzie dokonywała osoba, która nie posiada stosownych uprawnień wynikających z konieczności być powołanych uchwałą akcjonariuszy, jej ważność będzie zależała od od następczego potwierdzenia przez PSA.

 

 

 

Kto powinien reprezentować prostą spółkę akcyjną?