Prosta Spółka Akcyjna

Wymagane załączniki do wniosku o rejestrację Prostej Spółki Akcyjnej w KRS

Procedura rejestracyjna Prostej Spółki Akcyjnej składa się z kilku etapów, a każdy z nim zawiera w sobie pewne kroki działania. Proces kompletowania dokumentów i składania ich do Krajowego Rejestru Sądowego jest jednym z ważniejszych czynności.
Poznaj, jakie są wymagane załączniki rejestracji P.S.A., gdyż ta wiedza jest uzupełnieniem już przedstawianego przez nas w poprzednich publikacjach (wniosek rejestracyjny prostej spółki oraz ważne informacje związane z rejestracją P.S.A.) tematu związanego z formalną rejestracją Prostej Spółki Akcyjnej.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku o rejestrację spółki do KRS?

Do wniosku o założenie Prostej Spółki Akcyjnej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców należy dołączyć dokumenty:

  • umowę spółki,
  • oświadczenie członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego,
  • oświadczenie członków zarządu o fakcie, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione, jak przewiduje umowa,
  • dowód powołania składu osobowego członków zarządu (jeśli informacja ta nie jest zawarta w akcie notarialnym do umowy spółki),
  • listę z adresami do doręczeń członków Zarządu/ Rady dyrektorów,
  • podpisaną imienna listę akcjonariuszy wraz z określeniem objętych akcji (seria i numer akcji),
  • oświadczenie reprezentantów spółki o zgodzie na powołanie wraz z ich adresami do doręczeń,
  • *w przypadku jednoosobowej P.S.A. – imię i nazwisko/firma oraz siedziba i adres do doręczeń jednego akcjonariusza,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis spółki do KRS i ogłoszenie zarejestrowania w MSiG.