Prosta Spółka Akcyjna

Wypłaty z kapitału akcyjnego w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna cechuje się posiadaniem kapitału akcyjnego, który został stworzony po to, aby ułatwić prowadzenie firmy pod innowacyjne przedsięwzięcia. Nowością są również wypłaty z kapitału akcyjnego w Prostej Spółce Akcyjnej.

Akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej mają prawo do udziału w zysku spółki oraz wypłaty z kapitału akcyjnego. Wysokość dywidendy dla każdego akcjonariusza może być inna, gdyż rozdzielana jest w stosunku do posiadanej liczby akcji. Jeśli umowa spółki zawiera odpowiednie zapisy, to zarząd w trakcie roku może udzielać akcjonariuszom wypłat na poczet przewidywanej dywidendy.

Wypłata z kapitału akcyjnego może zostać wypłacona, gdy zostaną spełnione warunki testu wypłacalności i testu bilansowego. Wypłacana może być dopiero po wpisie wysokości kapitału akcyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wypłata ta nie może zmniejszać kapitału akcyjnego poniżej kwoty 1 zł, ani nie może doprowadzić do utraty przez spółkę zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy.