Prosta Spółka Akcyjna

Adres e-doręczeń w Prostej Spółce Akcyjnej

Innowacyjność, nowoczesność i elastyczność to podstawowe cechy, po których można poznać Prostą Spółkę Akcyjną. Cyfryzacja formalnych stref naszego państwa jest w ostatnim czasie bardzo zauważalna. Od lipca 2022r. uruchomiona zostanie usługa adresu elektronicznych doręczeń. E-doręczenia w spółce będą jej nowym obowiązkiem.

E-doręczenia pozwolą na otrzymywanie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną między podmiotami publicznymi, a jednostkami niepublicznymi. Rejestrowane doręczenia będą posiadały taka samą moc prawną co przesyłki polecone z potwierdzeniem odbioru.

Adres e- doręczeń to indywidualny zapis cyfrowy nadawany przez uprawniony do prowadzeni rejestru organ. Adres ten to nie zwykły adres poczty e-mail. Osoba chcąca uzyskać adres e-doręczeń musi złożyć  wniosek o jego nadanie.

Adres do e-doręczeń terminy:

  • Podmioty nowe wpisane do KRS od 5 lipca 2022 roku będą musiały korzystać z usługi od razu.
  • Jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  przed 5 lipca 2022 r. będą musiały korzystać z usługi e-doręczeń od 1 października 2022 r.
  • Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG zobowiązani będą do używania usługi od 1 października 2026 roku.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomocą w sporządzeniu i złożeniu wniosku o adres do e-doręczeń dla Prostej Spółki Akcyjnej. Eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania oraz zajmą się aktywacją skrzynki e -doręczęń.