Prosta Spółka Akcyjna

Umowa przedwstępna prostej spółki akcyjnej – najważniejsze informacje

Prosta spółka akcyjna to najnowsza z form działalności gospodarczej w Polsce. W celu jej założenia, należy spełnić szereg wymogów formalnych oraz złożyć stosowne dokumenty. Jednym z nich może być umowa przedwstępna, która może stanowić ciekawy i nietypowy element procesu tworzenia spółki. Umowa przedwstępna prostej spółki akcyjnej – najważniejsze informacje

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna to rodzaj umowy, która pozwala na zabezpieczenie na przyszłość warunków umowy. Oznacza to, że podpisywana jest umowa, która określa, że w przyszłości zostanie zawarta umowa na warunkach umowy przedwstępnej – inaczej mówiąc, umowa o przyszłej umowie. Takie rozwiązanie jest często wykorzystywane w celu zachowania pewności, że taka ewentualna umowa zostanie zawarta. Umowa przedwstępna jest często wykorzystywana w branży nieruchomości lub pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, którego planuje zatrudnić. Mimo to, można ją również wykorzystać podczas zakładania P.S.A.

Umowa przedwstępna w prostej spółce akcyjnej

W P.S.A. umowę przedwstępną można wykorzystać, gdy w obecnej sytuacji nie można zawrzeć umowy prawidłowej, lecz w przyszłości będzie to już możliwe. Umowa przedwstępna prostej spółki akcyjnej jest dokumentem zawieranym między założycielami lub akcjonariuszem, którzy zobowiązują się do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności w celu powstania spółki akcyjnej. W praktyce oznacza to m.in. sporządzenie aktu założycielskiego, przeprowadzenie formalności rejestracyjnych oraz określenie podstawowych zasad funkcjonowania spółki. W umowie przedwstępnej można uwzględnić m.in. nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, skład organów spółki oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto warto określić, jakie obowiązki mają założyciele przed przystąpieniem do spółki oraz jakie są zasady wypłacania dywidend. Takie rozwiązanie może pomóc w zabezpieczeniu interesów przyszłych akcjonariuszy czy stabilizacji relacji gospodarczej. Umowa przedwstępna nie posiada jasno określonej formy, jednak sposób jej zawarcia wpływa na późniejsze zobowiązania.

Podsumowanie

Podsumowując, umowa przedwstępna prostej spółki akcyjnej to dokument niezwykle ważny dla procesu założenia spółki, jeżeli się na nią zdecydujemy. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na jej treść i zadbać o to, aby zawierała wszystkie istotne dla nas postanowienia. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i problemów w przyszłości.