Prosta Spółka Akcyjna

Jak powstaje Prosta Spółka Akcyjna?

Istnieje kilka czynników, które sprawiły, że zaistniała w ogóle potrzeba stworzenia instytucji, która obecnie przyjmuje postać prostej spółki akcyjnej. Jest to z jednej strony wzrost liczby przedsiębiorstw, które działają w formie start-upu, a także coraz większy udział na rynku branży nowych technologii oraz innych gałęzi korzystających z rozwiązań start-upów. 

Pod rządami obecnie obowiązującego kodeksu spółek handlowych przedsiębiorcom, którzy chcą założyć działalność zbliżoną funkcjonalnie do start-up’a, pozostaje do wyboru spółka z o.o. albo spółka akcyjna. Znaczna większość z nich wybiera to pierwsze rozwiązanie, jednak w prowadzeniu takiego modelu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością napotyka się wiele przeszkód, które wynikają zwykle z przestarzałości tych rozwiązań. Nie pozwala ona na rozwinięcie crowdfundingu, na którym opiera się wiele zachodnich start-upów, nie daje możliwości na odpowiednie uprzywilejowanie akcji założycieli, a także nie pozwala i im na nabycie akcji w zamian za usługi czy pracę. Założycielom takich przedsiębiorstw w obecnym reżimie  prawnym stosunkowo łatwo utracić kontrolę nad spółką.

Aby ułatwić nowym przedsiębiorcą założenie spółki, powstała Prosta Spółka Akcyjna.