• Prosta Spółka Akcyjna

  Wynagrodzenie członków zarządu spółek kapitałowych

  Istnieje możliwość, aby członek zarządu nie pobierał wynagrodzenia w związku z pracą jaką świadczy na rzecz spółki. Często jednak osoby wchodzące w skład zarządu decydują się na pobieranie wynagrodzenia – w jaki sposób wypłacić wynagrodzenie? Który możliwy sposób jest najkorzystniejszy?…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Prosta Spółka Akcyjna dla kogo?

  Prosta spółka akcyjna pojawi się w Kodeksie Spółek Handlowych tuż obok innych spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Cechą charakterystyczną PSA ma się stać możliwość dopasowania jej konstrukcji do indywidualnych potrzeb danego, realizowanego przedsięwzięcia. Prosta spółka akcyjna…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Jak powstaje Prosta Spółka Akcyjna?

  Istnieje kilka czynników, które sprawiły, że zaistniała w ogóle potrzeba stworzenia instytucji, która obecnie przyjmuje postać prostej spółki akcyjnej. Jest to z jednej strony wzrost liczby przedsiębiorstw, które działają w formie start-upu, a także coraz większy udział na rynku branży…