Prosta Spółka Akcyjna

Wynagrodzenie członków zarządu spółek kapitałowych

Istnieje możliwość, aby członek zarządu nie pobierał wynagrodzenia w związku z pracą jaką świadczy na rzecz spółki. Często jednak osoby wchodzące w skład zarządu decydują się na pobieranie wynagrodzenia – w jaki sposób wypłacić wynagrodzenie? Który możliwy sposób jest najkorzystniejszy?

Pierwszym sposobem jest zawarcie umowy z członkiem zarządu (np. umowa o pracę), w ramach której zostanie wypłacone wynagrodzenie w ustalonej w umowie wysokości. Warto jednak zaznaczyć, że decydując się na to rozwiązanie należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa związanych m.in. z:
– ustalonym prawnie czasem pracy,
– ustalonym wymiarze urlopu,
– zgłoszenie do ZUS,
– opłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

W zakresie zawierania umów istnieje możliwość zawarcia umowy B2B, czyli współpracy między dwoma przedsiębiorcami (spółka oraz członek zarządu). Warunkiem jest, aby członek zarządu prowadził działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG.

Kolejnym sposobem umożliwiającym wypłatę wynagrodzenia dla członków zarządu spółek kapitałowych jest zawarcie kontraktu menadżerskiego.

Wynagrodzenie może zostać również wypłacone na mocy uchwały wspólników.