• Prosta Spółka Akcyjna

  Wynagrodzenie członków zarządu spółek kapitałowych

  Istnieje możliwość, aby członek zarządu nie pobierał wynagrodzenia w związku z pracą jaką świadczy na rzecz spółki. Często jednak osoby wchodzące w skład zarządu decydują się na pobieranie wynagrodzenia – w jaki sposób wypłacić wynagrodzenie? Który możliwy sposób jest najkorzystniejszy?…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Spółka kapitałowa

  Spółki kapitałowe należą do grona spółek prawa handlowego. Ich działalność głównie opiera się na kapitale (w porównaniu do spółek osobowych, w których najważniejsza jest relacja między wspólnikami). Ten rodzaj spółek może zostać założony w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Warto jednak…

 • Prosta Spółka Akcyjna

  Prosta spółka akcyjna jako osoba prawna

  W Kodeksie Cywilnym określono, że osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Prostej Spółce Akcyjnej, jak i innym spółkom kapitałowym osobowość prawną nadaje Kodeks Spółek Handlowych. Z przepisów Kodeksu Cywilnego wynika, że jednostka…