Prosta Spółka Akcyjna

Statut w prostej spółce akcyjnej

W najbliższych miesiącach wielu przedsiębiorców podejmie kroki do rozpoczęcia prowadzenia firmy w postaci prostej spółki akcyjnej. Na co warto zwrócić uwagę? Czy obowiązkowy jest statut w prostej spółce akcyjnej? Czy obowiązuje zasada surowości statutu?

Celem umożliwienia zakładania firmy w postaci innowacyjnej prostej spółki akcyjnej jest wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększeniu ich konkurencyjności oraz wdrażaniu innowacyjnych pomysłów w Polsce. Formuła nowego typu spółki zakłada funkcjonowanie podmiotu opartego na zasadach obecnie najczęściej wybieranych podmiotów:

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest minimalny kapitał zakładowy na poziomie 1 zł.

 

Rejestracja prostej spółki akcyjnej – sporządzanie umowy PSA

Umowa spółki (statut) przypomina statut spółki akcyjnej. Powinna zawierać takie informacje jak:

  • nazwa;
  • adres siedziby;
  • zakres PKD;
  • liczba oraz rodzaj obejmowanych przez akcjonariuszy akcji;
  • określenie wkładów wniesionych do spółki;
  • skład organu zarządczego;
  • opcjonalnie skład rady nadzorczej;

Istotne jest to, że w przypadku prostej spółki akcyjnej nie obowiązuje zasada surowości statutu (poza obowiązkowymi elementami akcjonariusze mogą zawrzeć w umowie dodatkowe zapisy regulujące działanie podmiotu).